Jogi nyilatkozat

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Az alábbi felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) alkalmazandóak mindenkire, aki belép a www.lake11.hu webhelyre, ideértve különösen de nem kizárólagosan a főoldalt és valamennyi, ezen domain név alá tartozó oldalt és ezek teljes tartalmát (a továbbiakban együtt: „Honlap”). A jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában felhasználónak (a továbbiakban: „Felhasználó”) minősül mindenki, aki a Honlapra belép vagy azt más módon használja.

A Honlapot az Isobar Budapest Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-044680, adószám: 12740088-2-41) üzemelteti attól függetlenül, hogy a Honlapon hirdetett ingatlanokat mely személy értékesíti.

A tárhelyszolgáltató: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., cégjegyzékszám: 01-10-041928, adószám: 10773381-2-44)

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor megváltoztathatjuk. A megváltozott Felhasználási Feltételeket a Honlapon közzétesszük. az utolsó módosítás időpontjának a dokumentumon való megjelölésével. Kérjük, hogy a Honlapon ellenőrizze a Felhasználási Feltételek esetleges változásait.

A HONLAP HASZNÁLATÁVAL ÖN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALTAKAT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ELFOGADJA.

Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételek bármilyen módosítását követően használja a Honlapot, úgy a Honlap használatával a módosítást magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

2.1 A Honlap és a Honlap tartalmának védelme

A Honlap, azaz a Honlap felépítése, megjelenítése, grafikai megoldásai és teljes tartalma (például a Honlapon található képek, brossúrák, logók, egyéb képi megjelenések, szövegek stb.) szerzői jogi védelem alatt áll (a továbbiakban: „Mű” vagy „Művek”).

A Mű, illetve Művek kizárólagos jogosultja vagy engedélyezett felhasználója a Lake Greens Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127., cégjegyzékszám: 01-09-381766, adószám: 29167155-2-41). A Felhasználó nem jogosult többek között arra, hogy a Művet, a Műveket vagy azok egy részét bármely módon vagy mértékben felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre, összegyűjtse, újraalkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse, egyéb módon magát szerzőként vagy jogosultként tüntesse fel, kivéve, ha erre a Lake Greens Kft. előzetesen írásban engedélyt adott.

2.2 Védjegyek és logók védelme

A Honlapon feltüntetett valamennyi védjegy és logó oltalom alatt áll, vagy bejegyzését

A Felhasználó a védjegyek és logók használatára, felhasználására, megjelenítésére csak a jogosult kifejezett előzetes írásbeli engedélye esetén jogosult.

3. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy nem hasznosítja a Honlap adatait, tartalmát, a Honlap és az ezekből (ezek bármelyikéből) létrehozott származékos művek egyetlen elemét sem, illetve a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja.

A Felhasználó köteles a holnapot biztonságosan, rendeltetésének megfelelően használni, azon egyéb programokat, plug-ineket nem helyezhet el a Lake Greens Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

4. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA, AJÁNLATTÉTEL

A Honlapon található anyagok elütéseket tartalmazhatnak, ezek tekintetében sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal sem a Lake Greens, sem az üzemeltető.

A Honlap célja a LAKE11 Projekt népszerűsítése, erről információk megosztása, azonban a Lake Greens Kft. ezeket az információkat, tájékoztatókat bármikor megváltoztathatja a piaci igényeknek, építőipari helyzetnek vagy egyéb döntésének megfelelően anélkül, hogy ez bármilyen kötelezettséget jelentene a Felhasználók vagy az ingatlanok iránt érdeklődők irányában. A Honlapon szereplő adatok nem minősülnek ajánlatnak, regisztrált érdeklődőknek előzetes egyeztetést követően a Lake Greens Kft. külön egyedi ajánlatot ad.

5. HIVATKOZÁSOK

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon található adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a Lake Greens Kft. illetve az üzemeltető felelősséget nem vállal, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek a Honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy megfeleljen mind a jelen, mind a hivatkozott weboldalak felhasználási feltételeinek. A Honlapra beágyazott linkek a Honlaptól eltérő weboldalra irányíthatják a felhasználót, az átirányítás minőségéért, illetve más weboldal tartalmáért, műszaki használati feltételeiért és körülményeiért a Honlap üzemeltetője és a Lake Greens Kft. nem felelnek.

6. FOGYASZTÓKNAK

Amennyiben Ön a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint, úgy tájékoztatjuk, hogy a LAKE11 Projektben az ingatlanok értékesítője a Lake Greens Kft. (székhely: 1034, Budapest, Bécsi út 68-84, cégjegyzékszám: 01-09-381766, adószám: 29167155-2-41). Panasza esetén írásbeli panaszát megküldheti a Lake Greens Kft. székhelyére levélben, vagy emailben megküldheti az info@atenor.eu email címre.

Ügyfélszolgálati iroda elérhetősége és nyitvatartása: https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzleteink/uzletkereso

Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is fordulhat, illetve jogvita esetén felkeresheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságokat is. A békéltető testületek listáját és elérhetőségüket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem irányul arra, hogy korlátozza a Felhasználó bármely jogát, amely jogszerűen nem korlátozható.

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jogot kell alkalmazni.

A Felhasználási Feltételek értelmezésére, a Felhasználási Feltételekből eredő vagy azzal összefüggő bármely vita vagy igény esetén a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

8. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha a Felhasználási Feltételekkel vagy a Honlappal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, hogy az info@atenor.eu email címen vegye fel velünk a kapcsolatot.

9. IMPRESSZUM

A Honlap üzemeltetője
Üzemeltető neve: Isobar Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzemeltető rövidített neve: Isobar Budapest Zrt.
Üzemeltető székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Üzemeltető postacíme: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma: 01-10-044680
Üzemeltető adószáma: 12740088-2-41
Üzemeltető EU adószáma: H12740088
Üzemeltető telefonszáma: +36 1 411 22 00
Üzemeltető e-mail címe: support@sysadminisobarbudapest.com

A Honlap tárhelyszolgáltatójának adatai
Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Telekom Nyrt.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Tárhelyszolgáltató elérhetőségei: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: uzleti@telekom.hu

 1. sz. melléklet

Békéltető testületek felsorolása és elérhetősége

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.

A Békéltető Testület elérhetőségei

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési címe: 6001 Kecskemét, Pf. 228
  Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532 Fax száma: (76) 501-538
  Név: Dr. Horváth Zsuzsanna
  E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
 • Baranya Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
  Telefonszáma: (72) 507-154
  Fax száma: (72) 507-152
  Név: Dr. Bodnár József, Laczkóné dr. Csécsi Ildikó
  E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu , info@baranyabekeltetes.hu;
 • Békés Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
  Fax száma: (66) 324-976
  Név: Dr. Bagdi László
  E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
  Fax száma: (46) 501-099
  Név: Dr. Tulipán Péter
  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;
 • Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  Név: Dr. Baranovszky György
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  Fax száma: (62) 426-149
  Név: Dr. Horváth Károly, Jerney Zoltán
  E-mail cím: info@csmkik.hu, bekelteto.testulet@csmkik.hu;
 • Fejér Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310
  Fax száma: (22) 510-312
  Név: Dr. Vári Kovács József
  E-mail cím: fmkik@fmkik.hu ; bekeltetes@fmkik.hu;
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
  Fax száma: (96) 520-218
  Név: Horváth László
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
  Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
  Fax: 06-52-500-720
  Név: Dr. Hajnal Zsolt
  E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu;
 • Heves Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
  Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
  Fax száma: (36) 323-615
  Név: Dr. Gordos Csaba
  E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
  Telefonszáma: (56) 510-610
  Fax száma: (56) 370-005
  Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
  E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu , bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszáma: (34) 513-010
  Fax száma: (34) 316-259
  Név: Dr. Rozsnyói György
  E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
  Telefonszám: (32) 520-860
  Fax száma: (32) 520-862
  Név: Dr. Pongó Erik
  E-mail cím: nkik@nkik.hu;
 • Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
  Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
  Telefonszáma: 06-1-269-0703, 1-784-3076, 1-784-3149
  Fax száma: 06-1-269-0703
  Név: dr. Csanádi Károly
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu;
 • Somogy Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
  Telefonszáma: (82) 501-000
  Fax száma: (82) 501-046
  Név: Dr. Novák Ferenc
  E-mail cím: skik@skik.hu;
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
  Fax száma: (42) 420-180
  Név: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
 • Tolna Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefonszáma: (74) 411-661
  Fax száma: (74) 411-456
  Név: Dr. Gáll Ferenc
  E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
 • Vas Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Ügyfélfogadási Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
  Telefonszáma: (94) 506-640, 94/312-356, 94/506-645
  Fax száma: (94) 316-936
  Név: Pergel Bea
  E-mail cím: vmkik@vmkik.hu, pergel.bea@vmkik.hu;
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
  Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121
  Fax száma: (88) 412-150
  Név: Dr. Vasvári Csaba
  E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu;
 • Zala Megyei Békéltető Testület
  Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
  Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525
  Név: Dr. Molnár Sándor
  E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu;

Az értékesítés során bármely kiadványban, honlapon, marketing anyagban, hirdetésben, vagy egyéb dokumentumban szereplő látványtervek, képek és illusztrációk kizárólag inspirációs céllal készültek, azok nem képezik a vételárban foglalt műszaki tartalom részét, ahogyan az alaprajzokon szereplő bútorok sem részei a lakás vételárának, ezektől a fejlesztő eltérhet, a vevő számára eltérő ajánlatot adhat. A lakás (vételárban foglalt) műszaki felszereltségét a műszaki leírás tartalmazza.